Trong thời gian qua chúng tôi đã thực hiện tư vấn và làm thủ tục thành lập công ty tại Vũng Tàu, thay đổi đăng ký kinh doanh; chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; giải thể doanh nghiệp; thành lập Chi nhánh, Văn phòng giao dịch, địa điểm kinh doanh…. cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các doanh nghiệp ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai có nhu cầu lập thêm cơ sở kinh doanh tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thủ tục thành lập công ty ở vũng tàu và các dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp tại văn phòng luật sư khang chính như sau:

 1. Tư vấn, làm thủ tục thành lập doanh nghiệp (tư vấn lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh nghiệp, vốn điều lệ, đại diện pháp luật của doanh nghiệp, ngành ngề kinh doanh, cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp…)
 2. Tư vấn, làm thủ tục thay đổi Đăng ký doanh nghiệp (thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi người đại diện pháp luật; thay đổi tăng/giảm vốn điều lệ; thay đổi trụ sở ; thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp…)
 3. Tư vấn, làm thủ tục thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho các doanh nghiệp có nhu cầu mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại Vũng Tàu.
 4. Tư vấn chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp; làm thủ tục đăng ký lại cho các doanh nghiệp sau khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập.
 5. Tư vấn chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp; làm thủ tục đăng ký lại doanh nghiệp sau chuyển đổi.
 6. Tư vấn, làm thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp; tạm ngừng, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 7. Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;
 8. Tư vấn pháp luật thường xuyên, cung cấp văn bản pháp luật mới cho doanh nghiệp;
 9. Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

Với dịch vụ đăng ký thành lập công ty ở vũng tàu, luật sư khang chính sẽ hỗ trợ

 1. Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ pháp lý hợp lệ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 2. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 3. Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc; nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 4. Làm con dấu Công ty, thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 5. Làm thủ tục khai báo thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, mua hóa đơn tài chính cho doanh nghiệp; tư vấn thủ tục mở tài khoản Công ty.

Đối với việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 2. Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh
 3. Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc;
 4. Nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 5. Làm con dấu cho Chi nhánh của Doanh nghiệp
 6. Khai báo thuế cho chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp

Đối với việc thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp

 1. Soạn thảo chuẩn bị hồ sơ pháp lý liên quan việc thay đổi đăng ký kinh doanh như: thay đổi địa chỉ trụ sở chính, người đại diện pháp luật, thành viên công ty; thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh; tăng/ giảm vốn điều lệ; thay đổi thông tin đăng ký thuế….
 2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thay đổi kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Đối với việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 1. Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên.
 2. Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành công ty TNHH hai thành viên trở lên.
 3. Tư vấn chuyển đổi Công ty TNHH thành Công ty cổ phần.
 4. Tư vấn chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên hoặc hai thành viên trở lên.
 5. Soạn thảo hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 6. Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Đối với việc chuyển nhượng vốn góp, mua bán/chia tách/hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp

 1. Tư vấn thủ tục chuyển nhượng vốn góp, mua bán, chia/ tách/hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp.
 2. Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ đăng ký lại doanh nghiệp sau khi chuyển nhượng vốn góp, mua bán/chia tách/hợp nhất/sáp nhập doanh nghiệp.
 3. Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan đăng ký kinh doanh

Đối với việc tạm ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản doanh nghiệp

 1. Tư vấn thủ tục tạm ngừng kinh doanh, giải thể phá sản doanh nghiệp
 2. Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, giải thể, phá sản doanh nghiệp
 3. Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế ( đối với việc giải thể doanh nghiệp)
 4. Nộp hồ sơ phá sản doanh nghiệp tại Tòa án có thẩm quyền.
 5. Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc; nhận kết quả giải quyết công việc đối với thủ tục tạm ngừng kinh doanh, giải thể doanh nghiệp
 6. Tham gia tố tụng tại Tòa án đối với thủ tục phá sản doanh nghiệp

Đăng ký thành lập công ty tại vũng tàu ngay hôm nay để nhận được giá ưu đãi

Error: Contact form not found.