Trong vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án, Luật sư của chúng tôi tư vấn, tham gia tố tụng trong các trường hợp sau:

 1. Tư vấn tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận (tranh chấp hợp đồng thương mại);
 2. Tư vấn tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau và đều có mục đích lợi nhuận.;
 3. Tư vấn tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty, giữa các thành viên của công ty với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt động, chấm dứt hoạt động của công ty;
 4. Tư vấn tham gia tố tụng giải quyết các tranh chấp khác về kinh doanh, thương mại mà pháp luật có quy định

Các yêu cầu về kinh doanh thương mại mà chúng tôi tư vấn, tham gia tố tụng:

 1. Yêu cầu liên quan đến việc Trọng tài thương mại Việt Nam giải quyết các vụ tranh chấp theo quy định pháp luật về Trọng tài thương mại.
 2. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định kinh doanh, thương mại của Toà án nư­ớc ngoài hoặc không công nhận bản án, quyết định kinh doanh, th­ương mại của Toà án n­ước ngoài mà không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam.
 3. Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết định kinh doanh, th­ương mại của Trọng tài nư­ớc ngoài.

Trong vụ án tranh chấp kinh doanh thượng mại, Luật sư của chúng tôi tham gia tố tụng với tư cách sau:

 1. Tham gia tố tụng theo ủy quyền của nguyên đơn/ bị đơn/ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ án tranh chấp thương mại
 2. Tham gia tố tụng với vai trò người bảo vệ quyền lợi cho nguyên đơn/ bị đơn/ người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong các vụ tranh chấp thương mại

Các công việc chúng tôi thực hiện cho nguyên đơn, bị đơn, các đương sự liên quan trong vụ án tranh chấp kinh doanh thương mại như sau:

 1. Tư vấn về thời hiệu khởi kiện, thủ tục khởi kiện, án phí khởi kiện…
 2. Soạn thảo đơn khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện cho nguyên đơn;
 3. Thu thập chứng cứ liên quan; Chuẩn bị hồ sơ tài liệu chứng cứ cho nguyên đơn/bị đơn
 4. Sao chụp, đọc, nghiên cứu hồ sơ tại Tòa án;
 5. Kiến nghị cơ quan tố tụng điều tra, xác minh, thu thập thêm chứng cứ nếu cần thiết.
 6. Tham gia hòa giải, tham gia xét xử tại Tòa để bảo vệ quyền lợi cho đương sự tại Tòa;
 7. Tư vấn thủ tục kháng cáo dân sự; tham gia tố tụng gia đoạn xét xử phúc thẩm nếu có;
 8. Tư vấn thủ tục đề nghị kháng nghị Giám đốc thẩm, tái thẩm nếu có.
 9. Tư vấn yêu cầu thi hành án các quyết định/ bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Đừng ngần ngại nếu bạn đang gặp vấn đề về tranh chấp Kinh Doanh Thương Mại

Hãy liên hệ với Luật sư chuyên tư vấn, giải quyết tranh chấp thương mại để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.