Luật sư Khang Chính cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài vào Bà Rịa-Vũng Tàu, Việt Nam

 1. Hỗ trợ nhà đầu tư nước ngoài đánh giá các yếu tố liên quan đến môi trường chuẩn bị đầu tư như về thị trường kinh doanh, thị trường nguồn nhân lực, văn hóa xã hội, phong tục tập quán, thói quen tiêu dùng, đặc tính con người, pháp luật Việt Nam…
 2. Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam theo Luật đầu tư và chính sách ưu đãi đầu tư của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nếu có.
 3. Tư vấn, hỗ trợ cho nhà đầu tư nước ngoài về việc tìm kiếm địa điểm đầu tư trong và ngoài các khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
 4. Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn các hình thức đầu tư tại Việt Nam phù hợp với Luật đầu tư hiện hành của Việt Nam và lộ trình cam kết WTO như : lập dự án đầu tư trực tiếp; góp vốn với các tổ chức, cá nhân trong nước để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài; mua cổ phần, phần vốn góp của các công ty 100% vốn trong nước; hợp tác kinh doanh…
 5. Tư vấn thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư; điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Bà Rịa – Vũng Tàu
 6. Tư vấn lựa chọn mô hình doanh nghiệp, thủ tục thành lập doanh nghiệp,
 7. Tư vấn thủ tục thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
 8. Tư vấn thủ tục thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam
 9. Tư vấn việc giải thể, phá sản, mua bán, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài

Đối với dự án đầu tư thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam

 1. Soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ pháp lý hợp lệ đề nghị cấp chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.
 2. Nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng nhận đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền.
 3. Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc; nhận kết quả Giấy chứng nhận đầu tư.
 4. Soạn thảo, lập hồ sơ thành lập doanh nghiệp hợp lệ để thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.
 5. Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 6. Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc; nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 7. Làm con dấu Công ty, thông báo mẫu con dấu cho cơ quan đăng ký kinh doanh.
 8. Làm thủ tục khai báo thuế đối với doanh nghiệp mới thành lập, mua hóa đơn tài chính cho doanh nghiệp.

Đối với việc góp vốn thành lập Công ty có vốn nước ngoài hoặc mua vốn góp công ty trong nước

 1. Làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua phần vốn góp vào Công ty trong nước đối với nhà đầu tư nước ngoài.
 2. Làm thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn cùng các tổ chức cá nhân trong nước thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 3. Làm con dấu, khai báo thuế, mua hóa đơn tài chính đối với doanh nghiệp mới được thành lập.
 4. Làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp, đăng ký thay đổi thành viên công ty đối với trường hợp nhà đầu tư nước ngoài mua vốn góp của các Công ty trong nước.

Đối với việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của Công ty có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động tại Việt Nam: 

 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
 2. Nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh.
 3. Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc; nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 4. Làm con dấu, khai báo thuế cho doanh nghiệp

Đối với việc đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam:

 1. Chuẩn bị hồ sơ đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài.
 2. Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền ( Bộ công thương đối với đăng ký hoạt động của Chi nhánh, Sở công thương đối với đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện).
 3. Theo dõi, thúc đẩy quá trình thực hiện công việc; nhận kết quả Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện.
 4. Làm con dấu Chi nhánh, Văn phòng đại diện; đăng ký với cơ quan Công an, nhận Giấy xác nhận mẫu con dấu.
 5. Làm thủ tục đăng ký mã số thuế cho Chi nhánh, Văn phòng đại diện.

Bạn đang có thắc mắc về thủ tục cho Nhà Đầu Tư Nước Ngoài

Hãy liên hệ với Luật sư chuyên tư vấn trong lĩnh vực đầu từ Nước ngoài để được giải đáp và hỗ trợ nhanh nhất.